Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä ja valtuustokausi

Eduskunnan päätöksellä vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Tämän vuoksi vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavan valtuuston toimikausi alkaa poikkeuksellisesti 1.8.2021 ja jatkuu 31.5.2025 saakka (poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä). Äänestyspaikat, ehdokaslistan ja lisätietoa kuntavaaleista löydät Vaalit-sivulta.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan 1.6.2021 lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle 30.4.2021 mennessä.