Kuntalisä

Siikajoen kunta maksaa kuntalisää yhdistykselle, yritykselle tai yhteisöille kunnanhallituksen päätöksen 27.11.2017 § 407 mukaisesti työntekijän työllistämiseen.

Kuntalisää voi saada

  • Suomessa kirjoilla oleva yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö
  • Työllistettävän työntekijän tulee asua vakituisesti Siikajoen kunnassa

Kuntalisällä työllistettävän tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun ohjeen mukaisesti määritelty vaikeasti työllistyvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty TE -toimiston palkkatuki.

Kuntalisä on työllistettävää henkilöä kohden

  • enintään 380 €/kk ensimmäisen vuoden ajan
  • enintään 720 €/kk toisen vuoden ajan

Poikkeuksena on alle 30-vuotias nuori, jonka työllistämiseen saatava kuntakorvaus on 720 €/kk enintään 12 kuukauden ajan. Korkeampi tuki lakkaa sinä päivänä, kun nuori täyttää 30-vuotta. Tukea maksetaan alle 30-vuotiaan kohdalla vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan. Tukea ei makseta alle 17-vuotiaalle. Kuntalisää voidaan myöntää myös vaikeasti työllistyvän oppisopimuskoulutukseen ja kuntalisän osalta tuki on samansuuruinen kuin vaikeasti työllistyvän.

Kuntalisän hakeminen

Kuntalisää haetaan hakemuslomakkeella. Hakemus tulee jättää yhden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki myönnetään sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Päätöksen kuntalisän maksamisesta tekee kunnanjohtaja tai hallintopäällikkö.

Kuntalisän maksamisen perusteet ja lomake