Vaalit

EDUSKUNTAVAALIT 2019 SIIKAJOEN KUNNASSA

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.04.2019 klo 9:00 – 20:00.  Vaaleissa Siikajoen kunnan äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

  1. Siikajoenkylä                                   Komppalinna, Jaakontie 1 B 1
  2. Ruukki                                              Kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A
  3. Paavola                                            Paavolan koulu, Koulutie 2
  4. Revonlahti                                       Revonlahden koulu, Koulukuja 1

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja päättyy tiistaina 9.4.2019.

 

Kunnanvirasto/Ruukki:

03.-05.04.2019                                              klo 9:00 – 18:00

06.-07.04.2019                                              klo 10:00 – 16:00

08.04.2019                                                     klo 9:00 – 18:00

09.04.2019                                                     klo 9:00 – 20:00

 

Komppalinna/Siikajoenkylä:

03.-05.04.2019                                              klo 10:00 – 18:00

06.-07.04.2019                                              klo 11:00 – 15:00

08.- 09.04.2019                                             klo 10:00 – 18:00

 

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 SIIKAJOEN KUNNASSA

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9:00 – 20:00.  Vaaleissa Siikajoen kunnan äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

  1. Siikajoenkylä                                   Komppalinna, Jaakontie 1 B 1
  2. Ruukki                                              Kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A
  3. Paavola                                            Paavolan koulu, Koulutie 2
  4. Revonlahti                                       Revonlahden koulu, Koulukuja 1

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 15.5.2019 ja päättyy tiistaina 21.5.2019.

Kunnanvirasto/Ruukki:

15.-17.5.2019                                                klo 9:00 – 18:00

18.-19.5.2019                                                klo 10:00 – 16:00

20.5.2019                                                       klo 9:00 – 18:00

21.5.2019                                                       klo 9:00 – 20:00

 

Komppalinna/Siikajoenkylä:

15.-17.5.2019                                                klo 10:00 – 18:00

18.-19.5.2019                                                klo 11:00 – 15:00

20.-21.5.2019                                                klo 10:00 – 18:00

 

 

Lisätietoa äänestyspaikosta ja äänestämisestä

Pyörätuolilla pääsee molempiin ennakkoäänestyspaikkoihin.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.  Ajokortti käy henkilöllisyystodistuksena.  Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.

Mäkelänrinteellä (os. Heikinkuja  4,  92400  RUUKKI), Siikapirtillä Siikajoella (Pitkätie 3) ja Karentiakodissa Karinkannassa (Karinkannantie 90) toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksen ilmoitustaululla.

Kotiäänestys:

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan.   Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ajalla 3.-9.4.2019  toimitettavaan  kotiäänestykseen on ilmoittauduttava  2.4.2019  klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle puhelimitse, puh. 040 3156 210 ja 040 3156 211, taikka postitse kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella, os. Siikajoen kunta,  Keskusvaalilautakunta, Siikasavontie 1 A, 92400  RUUKKI. Europarlamenttivaalien kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 14.5.2019 mennessä.

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Lauri Lepistö, puh 040 865 69 23

 

Siikajoella  14.3.2019

 

Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunta