Kotihoidon tuki ja kuntalisä 1.1.2023 alkaen

Lasten kotihoidon tukea voi saada huoltaja, jolla on alle 3-vuotias lapsi kotihoidossa, eikä lapsella ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Tukeen kuuluu lakisääteinen kotihoidon tuki ja harkinnanvarainen kuntalisä.

Siikajoella otetaan käyttöön kotihoidon tuen kuntalisä 1.1.2023 alkaen (Kunnanvaltuusto § 48, 28.4.2022).

Kuntalisää maksetaan perheen kaikista alle 3-vuotiaista lapsista, jotka ovat kotihoidossa.

Kuntalisän määrä on 100 € / lapsi.

Kela maksaa kuntalisän automaattisesti kotihoidon tukea saaville perheille.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/lastenhoidon-tuet

varhaiskasvatusjohtaja Sari Mällinen, puh. 040 3156 301