Kansalaisopiston entisöintikurssi
Kurssimaksut ja maksuetuudet

KURSSIMAKSUT

Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan 2 kertaa lukuvuoden aikana, syyslukukaudella 30 € ja kevätlukukaudella 45 €. Lyhytkursseilla maksut määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu tai vastaava. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat kurssille tarvittavat materiaalit itse. Kurssimaksu on nähtävillä jokaisen kurssin tiedoissa. 

Poikkeuksena tästä ovat musiikin yksilöopetuksen maksut, jotka määräytyvät oppitunnin mukaan seuraavasti:

15 min/vko syyslukukausi 33€, kevätlukukausi 49€
30 min/vko syyslukukausi 65€, kevätlukukausi 98€
45min/vko syyslukukausi 98€, kevätlukukausi 146€


KURSSIN PERUUTTAMINEN JA MAKSUJEN PALAUTTAMINEN

 • Ilmoittautuminen on aina sitova. Opiskelija voi peruuttaa varatun paikan 5 vrk ennen kurssin alkamista, muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä opiston toimistoon joko soittamalla tai sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto [at] siikajoki.fi Netin kautta ilmoittautuessaan henkilö saa ilmoittautumistunnuksen, jota hän voi käyttää myös kurssipaikan peruuttamiseen netin kautta. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutukseksi ei myöskään hyväksytä sitä, että henkilö ei osallistu kurssille.
 • Koko lukuvuoden kestäville kursseille ei tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudeksi uudelleen. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan halua jatkaa ryhmässä kevätlukukautta, tulee hänen tehdä peruutus normaalin peruutuskäytännön mukaan eli 5 vrk ennen kurssin alkamista.
 • Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää kurssin. Kurssin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa myös opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla.
 • Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssitoiminta keskeytyy ns. ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten tulipalo, luonnonkatastrofi, tarttuva tauti tai vastaava.
 • Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua
 • Varattu kurssipaikka on henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle, vaikka kurssimaksu olisi suoritettu.
 • Mikäli opiskelija ilmoittautuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille kesken lukukauden, kurssimaksu peritään koko lukukaudelta.
 • Lyhyt- ja intensiivikursseista peritään aina koko kurssimaksu.
 • Yksilö- ja ryhmä opetuksessa tunnit voidaan pakottavista syistä jättää korvaamatta 2 kertaa lukuvuoden aikana. Musiikin yksilöopetuksessa oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata.
 • Siikajoki-opisto voi evätä henkilön opiskeluoikeuden seuraavalle lukuvuodelle, mikäli hänellä on maksamattomia kurssimaksuja aiemmilta lukuvuosilta tai muita avoimena olevia maksuja Siikajoen kunnalle.

SIIKAJOKI-OPISTOSSA LUKUVUONNA 2023-2024 KÄYTÖSSÄ OLEVAT MAKSUETUUDET

 1. Sotaveteraaneilta ja 90 vuotta täyttäneiltä siikajokisilta ei peritä kurssimaksuja.
 2. Opetushallituksen opintoseteliavustusta myönnetään hakemuksesta Opetushallituksen kohderyhmiin kuuluville henkilöille, joita ovat eläkkeellä olevat ja senioriväestö, oppimisvaikeuksia kokevat, työttömät ja maahanmuuttajat. Opiskelija voi käyttää opintoseteliä maksuvälineenä Siikajoki-opiston järjestämän koulutuksen yksittäisen kurssin maksamiseen tai kurssimaksun alennukseen.

  Joidenkin kurssien kurssimaksut korvataan kokonaan opintoseteleillä. Tällöin etuutta ei tarvitse erikseen hakea.

MIKÄLI OLET OIKEUTETTU OPINTOSETELIAVUSTUKSEEN JA HALUAT HAKEA ETUUTTA, TOIMI NÄIN:

 1. Ilmoittaudu haluamallesi kurssille joko netin kautta tai puhelimitse toimistoon.
 2. Palauta opintosetelihakemus täytettynä ja allekirjoitettuna Siikajoki-opistoon ilmoittautumisen jälkeen. Opintosetelihakemuksen voit myös noutaa kunnanvirastolta, Ruukin tai Komppalinnan kirjastosta.
 3. Voit toimittaa opintosetelihakemuksen postitse, sähköpostin liitteenä tai tuomalla sen kunnanvirastolle. Postiosoite on Siikajoen kunta, Siikajoki-opisto, Virastotie 5A, 92400 RUUKKI. Sähköpostiosoite on kansalaisopisto [at] siikajoki.fi
 4. Mikäli anot opintosetelietuutta työttömyyden perusteella, tulee sinun toimittaa myös TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta Siikajoki-opistolle. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnämme alennuksen työvoimahallinnon koodeilla 02 = työtön ja 03 = lomautettu. Siikajoki-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.
 • Opintosetelietuutta myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä avustukseen oikeutetuille henkilöille niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä.
 • Etuutta voi hakea ainoastaan tähän tarkoitetulla opintosetelihakemuksella (ei esim. puhelimitse, teksti-, vastaaja- tai sähköpostiviesteillä, eikä muulla hakemuksella).
 • Setelin arvo on 20 euroa.
 • Opisto ei palauta rahaa, mikäli kurssi on halvempi kuin 20 euroa.
 • Opintoseteli on saajalleen henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.
 • Opintosetelietuutta voi käyttää vain yhden kerran lukuvuoden aikana.
 • Opetushallituksen päätöksen mukaan eläkeläinen on henkilö. joka saa eläkettä, eikä ole ansiotyössä. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä henkilöitä (ehdon tulee täyttyä kurssin alkuun mennessä). Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Työttömät ovat henkilöitä, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt. Maahanmuuttajat ovat henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.

Yhteystiedot

Osoite
Siikajoki-opisto
Virastotie 5 A
92400 Ruukki

Puhelin, toimisto
040 3156 230

Sähköposti                                 
kansalaisopisto [at] siikajoki.fi

Puhelin, rehtori                         
040 3156 250


SIIKAJOKI-OPISTON TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi

11.9.-26.11.2023

Kevätlukukausi

8.1. - 5.5.2024

Loma-ajat

Syysloma viikolla 43 (23.-29.10.2023)
Hiihtoloma viikolla 10 (4.-10.3.2024)
Pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024

Loma-aikoina tai arkipyhinä ei ole opetusta, ellei niistä erikseen ole mainintaa opinto-ohjelmassa tai sovittu opettajan kanssa.