Lysti liikkua kaiken ikää -hanke

Lysti liikkua kaiken ikää-hanke on jatkohanke Lysti liikkua-hankkeelle. Hankkeen avulla mm. kartoitetaan työikäisten ja ikiliikkujien kuntoa, annetaan liikuntaneuvontaa sekä seurataan aktiivisempien liikuntatottumusten tuloksia. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kuntalaisten liikkumista tarjoamalla heille erilaisia liikuntakokeiluja sekä matalankynnyksen ryhmäliikuntatunteja. Varhaiskasvatukselle hankitaan 10kpl liikkarireppuja, jotka innostavat ja mahdollistavat liikkumisen ja retkeilemisen perheen pienimpien kanssa. Hankkeessa hankitaan myös liikuntavälinelainaamoon erilaisia välineitä sekä suunnitellaan kunnalle oma liikunnan edistämisen vuosikello, josta käy ilmi kunnan järjestämät liikunnalliset tapahtumat ja aktiviteetit. Hankkeen avulla myös toteutetaan erilaisia kiintorasteja lähimaastoihin sekä tarjotaan kuljetuksia kuntalaisille liikuntapaikkoihin ja -tapahtumiin. Hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto (50%).

Hankkeen nimi: Lysti liikkua kaiken ikää
Toteutusaika: 1.3.-31.12.2022
Hankebudjetti: 71 000€
Hankkeen rahoittaja: Aluehallintovirasto (50%)

Yhteyshenkilö

Hyvinvointi- ja hankekoordinaattori Elina Jaakola

040 3156 222 tai etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]siikajoki[dot]fi)