Työtä, taitoa ja tukea -hanke

Työtä, taitoa ja tukea hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hanketta hallinnoi Siikajoen kunta ja osatoteuttajana on Raahen koulutuskuntayhtymä.  Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 -28.2.2022.

Työtä, taitoa ja tukea hankkeen päätarkoitus on olla edistämässä monialaisen osuuskunnan perustamista Siikajoelle.  Tämä tapahtuu järjestämällä erilaisia osuustoimintaa edistäviä koulutuksia, osaamisen kartoittamista, koulutukseen ohjausta, osuuskunnan jäsenten rekrytointia, osuuskuntatoiminnan markkinointia, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä osuuskunnan käynnistysvaiheessa avustamista ja työssäolon tukemista.  Osuuskunnasta on tarkoitus luoda yksi työllistymisen mahdollisuus.

Hankkeen koulutuksiin ja muihin tapahtumiin voivat osallistua kaikki osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneet Siikajokilaiset. 

Hankkeen toiminnasta tiedotetaan hankkeen infosivuilla https://tyota-taitoa-ja-tukea-hanke.webnode.fi/ sekä facebookissa https://www.facebook.com/tyotataitoajatukea

 

Yhteyshenkilö:

Projektikoordinaattori
Pirkko Paakkari
puh. 050-4775531
pirkko.paakkari [at] siikajoki.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png      VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png      

ttt-hankelogo_0.png