Työyhteisötoimikunta
Jäsenet toimikaudella 2021 - 2023
siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tuula Nevala (pj)
kunnanjohtaja Pertti Severinkangas (vpj)
hallintojohtaja Juha Lampi (sihteeri)
henkilöstöasiantuntija Hannele Hankala
työterveyshuollon edustaja
työsuojeluvaltuutettu
työsuojeluvaltuutettu
Kauko Lehto
Jari Ojala