Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Siikajoen kunnan, viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 11 §) sekä kuntalakiin (27-28 §).

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä toimielin eri järjestöjen valitsemista edustajista sekä kunnanhallituksen valitsemasta 4 jäsenestä/varajäsenestä.

 

Jäsenet ja edustajat toimikaudella 2021 - 2023

Yhteisö Jäsen/edustaja Varajäsen
Eläkeliiton Paavolan yhdistys ry Kristiina Laitakari Martti Rönkkö
Eläkeliiton Ruukin yhdistys ry Sinikka Nyman Lea Hautala
Eläkeliiton Siikajoen yhdistys ry Maritta Härkönen Eero Häikiö
Paavolan Sotaveteraanit ry Aino Kannisto Martti Rönkkö
Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Aarne Eskola Lahja Anttila
Ruukin Invalidit ry Aini Matinlauri Anssi Pietarila
Ruukin Kehitysvammaisten Tuki ry Arja Sikkilä Heli Tumelius
Raahen seurakunta Hannele Repola  
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tuula Riihijärvi ja Marjo Lokka  
Siikajoen kunta Henna Niemelä Risto Niemelä
Siikajoen kunta Ahti Häikiö (pj) Aila Mäkisalo
Siikajoen kunta Jukka Ruopsa (vpj) Riitta-Liisa Salmenkangas
Siikajoen kunta Aino Liisa Haapakoski Mikko Kinnunen
sihteeri Tiina Hovi