Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Siikajoen kunnan, viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 11 §) sekä kuntalakiin (27-28 §).

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä toimielin eri järjestöjen valitsemista edustajista sekä kunnanhallituksen valitsemasta 4 jäsenestä/varajäsenestä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2017-2021

Yhteisö Jäsen Varajäsen
Eläkeliiton Paavolan yhdistys ry Kristiina Laitakari  
Eläkeliiton Ruukin yhdistys ry Lea Hautala Paula Pulkkinen
Paavolan sotaveteraanit ry Aino Kannisto Martti Rönkkö
Ruukin Invalidit ry Reijo Lepistö Juhani Hemmi
Raahen seurakunta Hannele Repola Maija-Liisa Heikkilä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tuula Riihijärvi (vanhusp.)
Tanja Lievonen (vammaisp.)

 
Kunta Keijo Mustonen Mikko Kinnunen
Kunta Risto Niemelä Riitta-Liisa Salmenkangas
Kunta Matti Pohjola (pj) Aila Mäkisalo
Kunta Jukka Ruopsa (vpj) Simo Laukkanen
Sihteeri Juha Lampi