Virkistävä Siikajoki -hanke

Hanke on lähivirkistysalue hanke, jossa kunnostetaan ja parannetaan olemassa olevia lähiliikunta- ja virkistysalueita. Kunnostustoimenpiteissä korjataan reittejä ja levähdyspaikkoja, sekä rakennetaan uusia virkistysreittejä ja -rakenteita. kunnostuksen jälkeen osa kohteista on esteettömiä. Toimenpiteet ulottuvat laajasti koko Siikajoen kunnan alueelle.

Hankeen toteuttamisaika on vuoden 2021 loppuun.

 

Kohteet Siikajoen kunnan alueella ovat:

  • Luohua > Tönkyräkangas > Jussilanranta
  • Paavola > Hangasneva
  • Ruukki > Kärkiniemi > Kreivinsaari
  • Revonlahti > Koskipuisto > Kirkkokoskenpuisto (Rumpalinranta) > Pöyry
  • Siikajoenkylä > Tuneli > Urheilumaa > Mertapuisto > Tauvo

Rahoitus

Ely:n rahoitusosuutta on hankkeelle myönnetty 80 968,09 €

Kunnan osuus 40 484,04 € ja yksityisen rahoituksen osuus 40 484,04 €, josta 10% eli 4048,40 € yhdistyksien rahallinen osuus, ja talkootöiden osuus 36435,65 €.

Talkootöihin voi osallistua yli 15 vuotiaat. Henkilötalkootyön arvo on 15€/h, konetöiden talkooarvo 45€/h.