Paavolan Vesi Oy tiedottaa

"Paavolan Vesi Oy logo"

Hankkeet

Vuoden 2020 aikana on investoitu vanhan verkoston saneeraamiseen ja uusien vedenottamoiden tutkimiseen ja rakentamiseen. Vesilaitosten osalta on aloitettu suunnittelu Koivula 1 ja 3 vedenkäsittelylaitosten muuttaminen kalkkikivialkalointilaitoksiksi ja niiden rakentaminen toteutetaan vuosina 2021-2023. Viemärilaitoksen lietteen käsittely muuttuu ensi vuoden alusta ja se jatkossa käsitellään biokaasulaitoksella ja lisäksi varaudumme ympäristönsuojelumääräysten tiukentumisen johdosta tarvittaviin lisäinvestointeihin jätevedenpuhdistamoilla.

Vedenjakeluverkoston ikääntyessä on laitoksen toimintavarmuuden säilyttämiseksi tulevien 15…20 vuoden aikana saneerattava merkittävä osa verkostosta, sillä vanhimmat osat siitä ovat jo yli 50 vuotta vanhoja.

Talveen varautuminen

Paavolan Vesi Oy muistuttaa asiakkaitaan kiinteistön omistajan tai haltijan kiinteistönhoitovastuulle kuuluvasta varautumisesta talveen, jotta kiinteistön vesijohdot sekä vesimittarit pysyvät sulana. Kiinteistön jäädessä pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili aina sulkea. Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusvahinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat nousta useisiin satoihin euroihin.  

Jäätyminen voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä sulkemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Myös kyseisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tarkastaa. Teknisen tilan lämmityskattiloiden korvausilma-aukot tulisi sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä tiloissa, tulisi tilaan asentaa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, että vesijohtolaitteiden jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.

Kovilla pakkasilla voidaan vesijohdon jäätymistä estää pienellä veden juoksuttamisella kiinteistön hanasta. Juoksuttamisesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan kustannukseen. On huomattava, että juoksutusta on jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset ovat jo hellittäneet, sillä johtojen jäätymisiä esiintyy vielä sään lauhduttuakin.

Uudet maksut (taksa)

Paavolan Vesi Oy:n maksut ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat:

"Maksut 2021"

Vesijohtoon liittyneelle 4 henkiselle taloudelle taksan korotus vaikuttaa vesimaksuihin noin 0,92 € / kk.

Vesijohtoon sekä viemäriin liittynyt 4 henkiselle taloudelle, on korotuksen vaikutus noin 2,02 € / kk.

Yhtiön taksaa on tarkastettu edellisen kerran 1.2.2020. Taksan muutoksen syynä ovat kohoavat toimintakustannukset sekä yhtiön investointitason kasvu. Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset (Vesihuoltolaki 18§). Vesihuoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen vesilaitosten keskimääräisessä tasossa.

Ajankohtaista asiaa paikallisesta vesihuollosta löytyy internetistä osoitteesta www.paavolanvesi.fi