TOIMI-hanke

Hankkeen nimi: TOIMI- toimijuutta vahvistavat askeleet kohti työelämää-hanke
Toteutusaika: 1.10.2023 – 30.9.2026
Hankebudjetti: 190 993 €
Hankkeen rahoittaja: ESR +
Toteuttajat: Toteutetaan ryhmähankkeena. Toteuttajia ovat Siikajoen kunta, Raahen kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä Brahe (Brahen toimintoihin sisältyy myös Pyhäjoen kunta)

TOIMI-hankkeen päätavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ehjä palvelupolku kohti työelämää. Keskeisimpänä kohtana palvelumallissa on kehittää pitävämpää tukea siirtymävaiheisiin.

Hanke toteutetaan Raahen työssäkäyntialueella. Kehittämisessä huomioidaan kuntien erityispiirteet ja -tarpeet. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti työllistäville aloille. Koulutuksenjärjestäjänä Brahe kehittää ja vahvistaa osaamisen hankkimisen palvelumallia erityistuen tarpeisten näkökulmasta.

Kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen hyvinvointialueille ja tulossa oleva TE24- uudistus tuovat kohderyhmän palveluihin uusia rajapintoja ja uudelleenjärjestelyjä. Hanke on osaltaan tukemassa ja ennakoimassa myös näitä muutoksia.

Hankkeen kehittämistyön pääkohtia ovat: 

1. Opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukeminen 

2. Yksilöllisen ohjauksen tuki 

3. Verkostoyhteistyön kehittäminen ja asiakkaan ehjä palvelupolku

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat.
 

Yhteyshenkilöt Siikajoen kunnassa:

Veera Karvonen 040 315 6220

Pirkko Paakkari 040 315 6227
 

Hankkeen logo   Euroopan unionin osarahoittama