Kuituliittymien markkinointi jatkuu

Valokuituteknologiaan perustuvan tulevaisuuden tiedonsiirtoverkon rakentamisesta kuntamme alueelle tehtiin periaatepäätös valtuustossa lähes vuosi sitten.   Tämä suuren, yli 6 miljoonan euron investointihankeen toteuttajaksi valittiin NetPlaza Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen mukaan perustettava yhteisyritys, josta kunnan omistusosuus on 10 %  ja NetPlaza Oy:n 90%. Sen jälkeen on Cinia Oy, jonka pääomistaja on suomen valtio, ostanut NetPlaza Oy:n. Voidaan perustellusti sanoa, että näin myös meidän hankkeella on nyt ns. leveämmät hartiat. Tämän vuoden tammikuussa tehtiin valtuustossa päätös 843 000 euron rahoituksesta yhteisyritykselle. Tämä kunnan päätös oli edellytys hankkeen valtiontuen saamiselle, joka on 1,7 miljoonan euron suuruinen.  

Vaikka valokuituhankkeesta ei nyt vähään aikaan ole aktiivisesti tiedotettu, ei asiaa ole suinkaan unohdettu. Viestintäviraston tukipäätöstä odotetaan, joka on ratkaiseva hankkeen toteutukselle.  Toiveissa on, että päätös tulisi kesäkuussa ja kuokka menisi maahan vielä tulevan suven aikana.  Valmiiksi rakentaminen on tehtävä ensi vuoden loppuun mennessä.
   
Tähän mennessä ennakolta ilmoittautuneita liittyjiä on 1053 kpl.  Määrä on hyvä ja sillä voidaan hyvin lähteä liikkeelle. Vieläkin on tarvetta saada lisää liittyjiä, jotta yhtiöllä on edellytys kunnolla kannattavaan toimintaan.  Huomioitavaa on, että vielä kunnassamme on yli 400 taloutta, jotka ovat jäämässä tämän palvelun ulkopuolelle. Jälkiliittyminen on aina mahdollista, mutta huomattavasti kalliimpaa kuin tässä vaiheessa. Ilmoittautumisen voi edelleen hoitaa kunnan nettisivun kautta tai käydä kunnanvirastolla allekirjoittamassa liittymislomakkeen. 

Nyt olisi hyvin tärkeää, että erityisesti haja-asutusalueella saadaan vielä lisää ennakkoilmoittautuneita, jotta saadaan mahdollisimman tiheä verkon peittävyys myös haja-asutusalueille. Ainoastaan tällä voidaan taata, että kustannukset tilaajaa kohden pysyvät suunnitelman raamissa ja lisärahoitusta ei yhtiön tarvitse alkaa järjestää. Lisärahoitus tulisi joko liittyjiltä omavastuuosuutena tai kunnalta erillisellä lisätalousarviopäätöksellä.

Yhteisyritys on saanut verkkosuunnitelman valmiiksi ennakkoilmoittautumisien perusteella ja seuraavaksi aletaan tehdä tilaajien kanssa sitovat liittymäsopimukset. Sopimuksessa myös lopulliset maksuosuudet sovitaan. Sitovat sopimuslomakkeet ovat tulossa postissa ennakkotilaajille aivan lähiaikoina. Myös kunnan sivuille tulee linkki, jossa lomakkeen voi täyttää.  Kuituyhtiölle on tulossa myös oma palveleva puhelin, numerossa 08 23 70 67 50, jossa voi tarkemmin kysellä omaan liittymään liittyvistä asioista. 

Kauko Lehto, kunnanhallituksen pj.

Siikasanomat 5/2019
 

Siikajoen satamien venepaikat ja venepaikkamaksut vuodelle 2019

Satama.JPG

Siikajoen tekninen lautakunta 1.10.2018 (§ 86) ja valtuusto 13.12.2018 (§ 125) ovat kokouksissaan päättäneet satamien järjestysmääräykset ja uudet venepaikkamaksut vuodelle 2019.

Venesatamien järjestysmääräykset ja venepaikkamaksut, 2019

Jos ette tarvitse enää viime kesäistä venepaikkaanne, ilmoitattehan siitä ystävällisesti mahdollisimman pian tekniseen toimistoon puh. 040 31 56 233 toimistosihteeri Heli Karhulle. Jos jatkatte varausta, siinä tapauksessa ei tarvitse ilmoittaa.  

Lisätietoa Siikajoen satamista ja venepaikoista:
https://siikajoki.fi/satamat-ja-veneily

Tarjouspyyntö nurmialueiden leikkauksista

Ruohonleikkaaja.jpg

Siikajoen kunta pyytää tarjouksia nurmialueiden leikkauksista leikkuukausille 2019 ja 2020.

Leikkuualueet sijaitsevat Ruukin, Paavolan, Revonlahden ja Siikajoenkylän taajamissa, Luohualla ja Tuomiojalla.  Tarjoukset tulee antaa leikkausalueittain periaatteella €/leikkuukerta. Tarjoukset on tehtävä teknisestä toimistosta noudettavien yksityiskohtaisten urakkatarjousasiakirjojen perusteella. Asiakirjat on myös saatavilla https://siikajoki.fi/hankinnat, kohdasta Tarjouspyynnön asiakirjat

Tarjoukset tulee antaa suljetussa kirjekuoressa 23.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella:  Siikajoen kunta, Tekninen lautakunta, Siikasavontie 1 A,  92400 RUUKKI, kuoreen merkintä ”Nurmikon-leikkuutarjous”. Lisätietoja saa teknisestä toimistosta puh. 040-3156 237 ja 040-3156 492.

Siikajoki 3.4.2019 Tekninen lautakunta

LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

Siikajoen kunnan sivistyslautakunta julistaa toiminta-avustukset haettavaksi 24.4.2019. Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Uudistettuja lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuksesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta sekä sähköisenä www.siikajoki.fi –nettisivuilta.  

Hakemukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä Siikajoen Kunta, vapaa-aikatoimi/ Marko Äijälä, Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki tai palauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gumeruksen kansliaan. 

Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjestön vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2019 talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

Hakemukseen tulee liittää hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkastuskertomus, tarkastajan/ tarkastajien  allekirjoittamana.
Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista tehdään kielteinen päätös.

3.4. Neuvottelupäivillä Heikinhovissa klo 18.30-20.30 käsitellään muutoksia avustushaussa ja opastetaan lomakkeiden täytössä.

Tiedustelut:

Liikuntatoimen avustukset/ liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh 040 3156241
Nuorisotoimen avustukset/ nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä, puh 040 3156255
Kulttuuritoimen avustukset/ opistosihteeri Hannele Jormakka, puh 040 31562 30

Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuodella 2019 ovat: Liikuntatoimi 9000 e, nuorisotoimi 3000 e, kulttuuritoimi 1500 e


Menestystpohjainen urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaamuotoisena. MENESTYSPOHJAISTA URHEILIJA-APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERIVUODEN ELI EI ERILLISIÄ HAKUAIKOJA. 

Tiedustelut 
Liikuntasihteeri Marko Äijälältä, p 0403156241


 

Työpaikkailmoitus: Koulupsykologin virka

Siikajoen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi koulupsykologin virka 1.8.2019.

Siikajoen kunnan opetustoimessa on viisi perusopetuksen koulua, lukio sekä Raahen ammattiopiston yksikkö. Kokonaisoppilasmäärä on noin 1000.

Koulupsykologin tehtävät Siikajoen kunnassa ovat psykologisia arviointeja, yksilöllisiä tukikeskusteluja, opetushenkilöstön konsultointia sekä neuvontaa. Koulupsykologi kirjoittaa tarvittavat lausunnot opetusjärjestelyjä tai jatkotutkimuksia ja hoitoja varten. Koulupsykologilta odotamme oppilaan auttamista oppimisvaikeuksissa, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmissa, tunne-elämän kehityksen solmukohdissa, omassa tai perheen kriisissä sekä esimerkiksi vuorovaikutusongelmissa. Toivomme koulupsykologin osallistuvan osaltaan myös Siikajoen kunnan koulujen yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen.

Viran pätevyysvaatimuksena on psykologian maisterin tutkinto sekä laillistetun psykologin ammatilliset oikeudet.

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä kouluvuoden aikana viikoittaisen etätyöpäivän. Koulujen loma-ajoille on mahdollista sopia laajemmasta etätyön tekemisestä. 

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset ja todistukset, joilla virkaa haet. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Virkasuhteen alussa on 6kk:n koeaika. Siikajoen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Vaara, p. 0403156433 ja koulukuraattori Jonna Achren, p. 0403156331

Noudatettava sopimus: KVTES, tehtäväkohtainen peruspalkka 3735e/kk+ vuosisidonnaiset lisät. Hakijalla on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoive.

Hakeminen: sähköpostitse osoitteeseen saila.juutilainen [at] siikajoki.fi

Hakuaika päättyy 30.4.2019 klo 15.00.

Työ alkaa        01.08.2019

Työaika           kokoaikatyö

Työn kesto      yli 12 kuukautta

Ilmoitus verkonrakennustöistä Ruukin alueella

Elenia Oy Kaapeloi sähkönjakeluverkkoja Katiskatie – Lodentien sekä Sammalkankaantien alueella Tammikuun – Kesäkuun aikana. Työmaa-alueet sijoittuvat teiden/katujen varsiin ja työmaa-alueella liikkuu työkoneita. Työmaa-alueella on liikenteen ohjaaja / liikenteen valvoja ahtaissa työkohteissa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Toivomme että kerrotte kotona/koulussa työmaan vaaranpaikoista varsinkin kaivinkoneiden näkemäkatveista ja toivoisimme ohjeistamaan lapsia että he eivät jäisi oleskelemaan työmaa-alueelle työtä seuraamaan. Mahdollisissa kysymystä herättävissä asioissa voitte ottaa yhteyttä HSK Sähkö Oy:n Projektivastaava Juho Seppälään P. 040-6712823 tai juho.seppala [at] hsksahko.fi.

Maaseututoimisto

Maaseututoimisto on pääsääntöisesti avoinna Ruukin maaseututalolla maanantaista torstaihin klo 8.00-15.30. Perjantaisin toimisto on suljettuna.

Fennovoiman palvelun kartoitus alueen yrittäjille

Siikajokinen yrittäjä:
Fennovoima on käynnistänyt yhdessä Pyhäjoen lähialueen kuntien kanssa kartoituksen alueen palveluista. Tavoitteena on saada Fennovoimalle palvelukohtainen yritys/toimittajarekisteri, josta saadaan selville mitä palveluja alueelta löytyy ja mihin yritykseen voi ottaa yhteyttä tarvittavan palvelun tilaamiseksi.
Esimerkkejä tarvittavista tukipalveluista ovat mm. henkilöstövuokraus, majoitus, vartiointi, virkistyspalvelut, mainostoimisto, kuljetus, viestintäpalvelut jne.
Kartoitus ei tarkoita välitöntä sopimusvaikutusta yrittäjille, mutta selvityksellä helpotetaan tulevaisuuden tarpeiden löydettävyyttä.
Kartoitukseen voivat osallistua kaikki alueella toimivat yritykset täyttämällä Fennovoima -kyselyn. Huomioikaa, että kriteerit riippuvat laadusta ja laajuudesta. Kyselyssä mainittuja sertifikaatteja ja muita mittareita punnitaan vain OSASSA toimituksista. Parhaan kuvan yrityksestä annatte vastaamalla mahdollisimman moneen kysymyskohtaan.
Linkki palvelukartoistuskyselyyn:
Fennovoiman palvelunkartoituskysely