Pihlaja
Kansainvälisyystoiminta

Lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 Gumeruksen koulu on mukana Erasmus+ KA1 job shadowing -hankkeessa. KA1 -hankkeessa liikkuvuus koskee vain opettajia. Hankkeen avulla pyritään kehittämään koulun arviointikäytänteitä sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia osana koulutyötä. Olemme hakemassa uutta KA1-hanketta opettajien täydennyskoulutukseen lukuvuosille 2020-2021 ja 2021-2022.

Gumeruksen koulun edellinen KA2- hanke päättyi 31.08.2018. Tässä hankkeessa liikkuvuus koski myös koulun oppilaita. Hanke toteutettiin yhteistyössä Englannin, Saksan ja Espanjan kanssa. Koulumme etsii uusia kumppaneita ja projekteja myös uuden KA2 - hankkeen puitteissa ja pyrkii tämän myötä edelleen solmimaan eurooppalaisia kontakteja, kehittämään osallistujien kielitaitoa sekä vahvistamaan koulun oppilaiden ja henkilökunnan eurooppalaista identiteettiä.