Pihlaja
Kansainvälisyystoiminta

Gumeruksen koulu on mukana yhdessä Erasmus+ KA1 hankkeessa. Lukuvuosille 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023 olemme saaneet rahoituksen 11 liikkuvuudelle Erasmus+ KA1 hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää koulumme kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulumme etsii aktiivisesti uusia kumppaneita ja projekteja myös uuden KA2 - hankkeen puitteissa ja pyrkii tämän myötä edelleen solmimaan eurooppalaisia kontakteja, kehittämään osallistujien kielitaitoa sekä vahvistamaan koulun oppilaiden ja henkilökunnan eurooppalaista identiteettiä.

Gumeruksen koulun kansainvälisyysvastaavana toimii opettaja Outi Mattila.