Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on tärkeää toimintaa oppilaiden kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi koulussamme. Tukioppilaat ovat 8.- ja 9.-luokkalaisista vapaaehtoisista valittuja nuoria, jotka pyrkivät luomaan hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. Tukioppilaat järjestävät erilaisia yhteenkuuluvaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä lisääviä ja kiusaamisen vastaisia oppituokioita ja tapahtumia kaikille luokka-asteille. Lukuvuonna 2019-2020 koulumme tukioppilasohjaajana toimii erityisopettaja Johanna Niemi.