Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on tärkeää toimintaa oppilaiden kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi koulussamme. Tukioppilaat ovat 8.- ja 9.-luokkalaisista vapaaehtoisista valittuja nuoria, jotka pyrkivät edistämään suvaitsevaisuutta ja hyvää kouluhenkeä koulun arjessa.

Tukioppilaat järjestävät erilaisia yhteenkuuluvaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä lisääviä ja kiusaamisen vastaisia oppituokioita ja tapahtumia kaikille luokka-asteille. Lukuvuonna 2021-2022 koulumme tukioppilasohjaajana toimii erityisopettaja Johanna Niemi.