LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

Siikajoen kunnan sivistyslautakunta julistaa toiminta-avustukset haettavaksi 24.4.2019. Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Uudistettuja lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuksesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta sekä sähköisenä www.siikajoki.fi –nettisivuilta.  

Hakemukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä Siikajoen Kunta, vapaa-aikatoimi/ Marko Äijälä, Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki tai palauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gumeruksen kansliaan. 

Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjestön vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2019 talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

Hakemukseen tulee liittää hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkastuskertomus, tarkastajan/ tarkastajien  allekirjoittamana.
Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista tehdään kielteinen päätös.

3.4. Neuvottelupäivillä Heikinhovissa klo 18.30-20.30 käsitellään muutoksia avustushaussa ja opastetaan lomakkeiden täytössä.

Tiedustelut:

Liikuntatoimen avustukset/ liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh 040 3156241
Nuorisotoimen avustukset/ nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä, puh 040 3156255
Kulttuuritoimen avustukset/ opistosihteeri Hannele Jormakka, puh 040 31562 30

Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuodella 2019 ovat: Liikuntatoimi 9000 e, nuorisotoimi 3000 e, kulttuuritoimi 1500 e


Menestystpohjainen urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaamuotoisena. MENESTYSPOHJAISTA URHEILIJA-APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERIVUODEN ELI EI ERILLISIÄ HAKUAIKOJA. 

Tiedustelut 
Liikuntasihteeri Marko Äijälältä, p 0403156241


 

Ajankohtaista

Valokuituteknologiaan perustuvan tulevaisuuden tiedonsiirtoverkon rakentamisesta kuntamme alueelle tehtiin periaatepäätös valtuustossa lähes vuosi sitten... Lue lisää

Siikajoen kunnan sivistyslautakunta julistaa toiminta-avustukset haettavaksi 24.4.2019. Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä.

... Lue lisää

Siikajoen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi koulupsykologin virka 1.8.2019.

Siikajoen kunnan opetustoimessa on viisi perusopetuksen... Lue lisää