YVA-päätöksen ja kuulutuksen nähtävillä pitäminen: Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Sorvon Pig Oy:n sikalan laajentamishankkeeseen, Siikajoki

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) SOVELTAMISESTA


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 8.7.2020 tehnyt päätöksen (Dnro POPELY/723/2020) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta koskien Sorvon Pig Oy:n sikalan laajentamishanketta Siikajoen kunnassa.

Toiminta sijaitsee Siikajoen kunnassa kiinteistöllä Sorvon Pig Rn:o 748-411-21-73. Nykyisellä toiminnalla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa pitää enintään 1 930 lihasikaa. Suunniteltu sikalan laajennus koskee toiminnan laajennusta 2896 lihasikaan ja 3800 välikasvatusporsaaseen. 

Päätöksen mukaan YVA-menettelyä ei sovelleta hankkeeseen.


PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO


Kuulutus ja päätös ovat yleisön nähtävillä Siikajoen kunnassa 10.7. – 23.7.2020 ja sähköisesti osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVApäätökset > Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus