Suomen sodan muistomerkki
Siikajoenkylä

Siikajoen ja Ruukin kuntien yhdistyivät vuoden 2007 alussa uudeksi Siikajoen kunnaksi. Samalla vanha Siikajoen kunnan kuntakeskus jäi yhdeksi uuden kunnan monista kylistä samaan tapaan kuin aiemmin Karinkanta ja Merikylä-Tauvo olivat olleet kyliä entisessä Siikajoen kunnassa.

Siikajoen kylän on muodostunut nimikkojokensa suulle, missä jokivesi kohtaa meren. Joki virtaa nykyään uutta uomaa, kun jääpato noin 500 vuotta sitten erään kevään jäiden lähdön yhteydessä tukki vanhan uoman. Vanha kuivunut joenuoma on vieläkin hyvin havaittavissa vanhaa kirkkotietä kirkon suuntaan tultaessa.

Jo ensimmäisissä säilyneissä verotileissä Siikajoen kylä oli yksi Pohjois-Suomen suurimmista kylistä. Jokisuulle oli saatu raivattua maata lähes puolelle sadalle verolle pannulle savulle. Tihein asutus on keskittynyt vanhan ja uuden jokiuoman rantamaille. Nimistöselvityksen perusteella asukkaita oli tullut Satakunnasta, Hämeestä Karjalasta ja Savosta. Onpa joukossa joitakin ulkomaalaistaustaisiakin nimiä. Maatalous ja karjanhoito ovat edelleenkin kylällä näkyvässä asemassa. Tilakoot ovat kasvaneet niin, että tuotantorakennukset voivat olla tuhansien neliöiden suuruisia. Lihasikoja tai nautakarjaa on tiloilla usein satoja tai suurimmilla tiloilla jo tuhansia.

Tiettävästi koko Siikajokilaakson ensimmäinen kirkko jäi vainotulten liekkeihin joulukuussa 1592. Kirkko on sijainnut paikalla, ”joca maa wähittäin jo coconans on jokehen wyörynyt”. Kuten nykyisen vuonna 1701 valmistuneen kylän kolmannen kirkon sidehirteen kirkkomaalari Mikael Toppelius on kuvaavasti kirjoittanut 1760-luvulla. Siikajoen kirkko on jokaisen kirkkovuoden aikana monien seurakunnan tapahtumien sijana samoin kuin v. 1796 valmistunut pappilarakennuskin, johon johtaa kirkolta komea koivukuja.

Siikajoen kylällä on Siikajoen kunnalla ja monilla yksityisilläkin maanomistajilla tarjota viihtyisiä ja sekä kylän monipuolisten palvelujen läheltä rakennuspaikkoja rakentajille. Ainutlaatuisia ovat rakennuspaikat vuolaan Siikajoen maisemissa Meijerisaaressa ja merellisessä Tauvossa.